Algemeen verloop

Hoe verloopt een therapie globaal? We bekijken hier kort enkele aspecten:

Na een telefonisch contact nodigt de therapeut je uit voor een eerste verkennend gesprek. In dat gesprek wordt je situatie van dichterbij bekeken, zodat de therapeut je probleem al wat kan kaderen. In dit gesprek krijg je ook ruimte om te formuleren wat je zou willen veranderd zien en vragen te stellen over wat je kan verwachten. Samen komen jullie tot een beslissing over al dan niet starten van een therapie of eventueel een doorverwijzing. Hierbij is het voor jezelf belangrijk om te checken of je het wel ziet zitten met deze persoon; gezien het delicate karakter van psychotherapie is het belangrijk dat het ‘klikt’ tussen de twee personen.

Hoe lang een begeleiding duurt is niet zo makkelijk te benoemen: het hangt af van de visie van de therapeut, van je eigen wensen (‘hoe ver wil ik gaan?’) en van de ernst van je problemen. Alleszins kan je best rekenen op minstens 5 à 10 sessies, soms zijn het er heel wat meer. Gewoonlijk duurt een sessie 45 à 60 minuten, afhankelijk van de therapeut.

In zo’n sessie krijg je ruimte om te praten over wat je dwarszit, achtervolgt,… De therapeut zal je daarin beluisteren, sturen en stimuleren tot aanpakken van een situatie. Hierbij kunnen soms sterke emoties naar voor komen bij het vertellen. De therapeut helpt je om ze te doorstaan en te verwerken.

Het einde van een therapie ligt niet vast. Meestal volgt een beëindiging wanneer de cliënt dat aangeeft.  Dit kan je herkennen aan een gevoel van ‘de draad’ terug te hebben gevonden, een verminderde drang om naar de sessies te komen, uitgepraat zijn, … Normaal kan je dan eens rustig terugblikken met je therapeut en kijken waar je staat.