Nuttige informatie

Psychotherapie wordt meestal niet terugbetaald door de ziekteverzekering, tenzij de hulpverlener psychotherapeut-psychiater is. Je betaalt dus zelf het volledige bedrag, tenzij je ziekenfonds of verzekering hierin voorziet. Voor ziekenfondsen kan dat bijvoorbeeld op basis van leeftijd het geval zijn. Je kan je informeren in het overzichtsblad dat je vindt onder de tab ‘links’.

 

Zie je het niet zitten om hierin financieel te investeren dan kan je nog terecht hij gesubsidieerde diensten, zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ) en andere. Vaak krijg je hier wel te maken met wachtlijsten.

Is de huisarts je vertrouwenspersoon in je moeilijke situatie, dan kan het geraden zijn dit te bespreken met je therapeut. Een contact tussen beide kan soms extra informatie opleveren.  Dit gebeurt uiteraard enkel indien je dat zelf wenst.

Een  psychotherapeut is gebonden aan zijn beroepsgeheim. Dit betekent dat hij niet naar buiten mag treden met informatie over het verloop van een therapie zonder je toestemming. Dit is ook essentieel voor de therapie zelf, gezien in therapie vaak delicate en moeilijk te verwoorden feiten en belevingen naar voor komen. Enkel in geval van levensgevaar voor jezelf of je omgeving kan de psychotherapeut beslissen dit geheim te doorbreken. In elk geval gebeurt dit best nadat je daarin zelf bent gehoord.