Wat het is

Mensen kunnen om velerlei redenen de draad verliezen in hun leven. Dat kan leiden tot depressie, angsten, eetstoornissen en andere problemen. Vaak ontstaat het gevoel de weg zelf niet meer terug te vinden, vast te lopen. Psychotherapie heeft als bedoeling via het contact tussen cliënt en psychotherapeut beter te functioneren, jezelf terug te vinden, symptomen te doen verdwijnen of te verminderen.

Er bestaan verschillende stromingen binnen de wereld van de psychotherapie en niet elke therapeut gaat op dezelfde manier met zijn cliënten om.  Globaal kan gesteld worden dat hij/zij via het gesprek tracht om je te leren kijken naar jezelf, je gedrag, je gevoelens en gedachten, je verleden, je relaties… en daar mee aan de slag te gaan. Via die weg leer je jezelf beter kennen en anders gedragen. In een gemiddeld therapeutisch proces komt de cliënt tot een duidelijk optimaler functioneren en een beter voelen met zichzelf.

Dit wil niet zeggen dat psychotherapie automatisch leidt tot gezondheid. De therapeut is zeker geen tovenaar en resultaat hangt af van allerlei factoren. Het is belangrijk dat je voor jezelf nagaat of de therapie je al dan niet ‘in beweging zet’.