Allerlei

Praktische vragen

Over psychotherapie

Mensen kunnen om velerlei redenen de draad verliezen in hun leven. Dat kan leiden tot depressie, angsten, eetstoornissen en andere problemen. Vaak ontstaat het gevoel de weg zelf niet meer terug te vinden, vast te lopen. Psychotherapie heeft als bedoeling om, via het contact tussen jou en de psychotherapeut, terug beter te functioneren, jezelf terug te vinden, symptomen te doen verdwijnen of te verminderen.

Er bestaan verschillende stromingen binnen de wereld van de psychotherapie en niet elke therapeut gaat op dezelfde manier met zijn cliënten om. Globaal kan gesteld worden dat hij/zij via het gesprek tracht om je te leren kijken naar jezelf, je gedrag, je gevoelens en gedachten, je verleden, je relaties… en daar mee aan de slag te gaan. Via die weg leer je jezelf beter kennen en anders gedragen. In een gemiddeld therapeutisch proces komt de cliënt tot een duidelijk optimaler functioneren en een beter voelen met zichzelf. Dit wil niet zeggen dat psychotherapie automatisch leidt tot gezondheid. De therapeut is zeker geen tovenaar en resultaat hangt af van allerlei factoren. Het is belangrijk dat je voor jezelf nagaat of de therapie je al dan niet ‘in beweging zet’.

Na een telefonisch of mailcontact nodigt de therapeut je uit voor een eerste verkennend gesprek. In dat gesprek wordt je situatie van dichterbij bekeken, zodat de therapeut je probleem al wat kan kaderen. In dit gesprek krijg je ook ruimte om te formuleren wat je zou willen veranderd zien en vragen te stellen over wat je kan verwachten. Samen komen jullie tot een beslissing over al dan niet starten van een therapie of eventueel een doorverwijzing. Hierbij is het voor jezelf belangrijk om te checken of je het wel ziet zitten met deze persoon; gezien het delicate karakter van psychotherapie is het belangrijk dat het ‘klikt’ tussen de twee personen.

Hoe lang een begeleiding duurt is niet zo makkelijk te benoemen: het hangt af van de visie van de therapeut, van je eigen wensen (‘hoe ver wil ik gaan?’) en van de ernst van je problemen. Alleszins kan je best rekenen op minstens 5 à 10 sessies, soms zijn het er heel wat meer. Gewoonlijk duurt een sessie 45 à 60 minuten, afhankelijk van de therapeut.

In zo’n sessie krijg je ruimte om te praten over wat je dwarszit, achtervolgt,… De therapeut zal je daarin beluisteren, sturen en stimuleren tot aanpakken van een situatie. Hierbij kunnen soms sterke emoties naar voor komen bij het vertellen. De therapeut helpt je om ze te doorstaan en te verwerken.

Het einde van een therapie ligt niet vast. Meestal volgt een beëindiging wanneer de cliënt dat aangeeft. Dit kan je herkennen aan een gevoel van ‘de draad’ terug te hebben gevonden, een verminderde drang om naar de sessies te komen, uitgepraat zijn, … Normaal kan je dan eens rustig terugblikken met je therapeut en kijken waar je staat.

Tarieven en terugbetalingen

Psychotherapie wordt meestal niet terugbetaald door de ziekteverzekering, tenzij de hulpverlener psychotherapeut-psychiater is. Je betaalt dus zelf het volledige bedrag, tenzij je ziekenfonds of verzekering hierin tussenkomt.

Zie je het niet zitten om hierin financieel te investeren dan kan je nog terecht bij gesubsidieerde diensten, zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGGZ) en andere. Vaak krijg je hier wel te maken met wachtlijsten.

De meeste ziekenfondsen hebben tegenwoordig een soort tegemoetkoming naar psychotherapie. Welk die is is afhankelijk van het ziekenfonds en kan bijvoorbeeld te maken hebben met leeftijd of met de aard van je ziekteverzekering. Je kan (via de link) een recente overzichtslijst raadplegen.

Allerlei

  • Psychologencommissie: de titel van psycholoog is tegenwoordig beschermd, niet iedereen mag hem zomaar hanteren. Op deze website kan je controleren of een bepaald iemand zich als dusdanig geregistreerd heeft.
  • Belgische Federatie van Psychologen (BFP): hier vind je allerlei algemene informatie over het beroep van de psycholoog. Je vindt er ook een gegevensbank als je op zoek bent naar een zelfstandig psycholoog.
  • Vind je je keuze niet in onze therapeutengroep? Dan kan je voor alternatieven nog terecht bij de psychologenkringen.
  • Verder zijn er een aantal websites die wegwijs maken in de beschikbaarheid van zelfstandige psychotherapeuten: vind-een-psycholoog.be en vindeentherapeut.be.